0721 - 2560133   
        

Executive Council

Shri. Harshvardhan P. Deshmukh

President
Shri Shivaji Education Society, Amravati


Adv. Gajananrao K. Pundkar

Vice-President
Shri Shivaji Education Society, Amravati


Adv. Jaywant Alias Bhaiyasaheb Vinayakrao Patil (Pusdekar)

Vice-President
Shri Shivaji Education Society, Amravati


Shri. Keshaorao Jagannathrao Metkar

Vice-President
Shri Shivaji Education Society, Amravati


Shri. Dilip B. Ingole

Treasurer
Shri Shivaji Education Society, Amravati


Shri Hemant W. Kalmegh

Member
Shri Shivaji Education Society, Amravati


Shri Keshaorao R. Gawande

Member
Shri Shivaji Education Society, Amravati


Shri. Suresh Janardanrao Khotare

Member
Shri Shivaji Education Society, Amravati


Shri. Subhash Shridharpant Bansod

Member
Shri Shivaji Education Society, Amravati


Shri. Vijay Govindrao Thakare

Secretary
Shri Shivaji Education Society, Amravati


Dr. Mahendra Pundlikrao Dhore

Co-opt Member
Shri Shivaji Education Society, Amravati


Shri. Naresh Madhukarrao Patil

Co-opt Member
Shri Shivaji Education Society, Amravati


Shri P. S. Wayal

Co-opt Member
Shri Shivaji Education Society, Amravati


Dr. Amol Manoharrao Mahalle

Co-opt Member
Shri Shivaji Education Society, Amravati